Archives for 

Fredrik Wackå

Handfasta råd för webbredaktörer

wackåLäst 2013 #45

Fredrik Wackå: Webbredaktörens Handbok
No Digit Media 2009
ISBN: 978-91-976062-2-6

Den här boken fick vi som avslutningspresent på den utmärkta webbredaktörsutbildningen jag gick våren 2013. Boken var inget vi använde i utbildningen, att målgruppen i första hand är intranätsredaktörer framgår lite tydligare av undertiteln ”Skapa värdefullt innehåll för webb och intranät”.

Utifrån ett benhårt användar- och nyttofokus visar Wackå genom handfasta råd hur man som intranäts- eller webbredaktör i första hand ska hjälpa läsarna att lösa sina uppgifter. Men det finns också mycket matnyttigt i form av allmänna skrivtips, bland annat om hur man strukturerar texter. Han betonar också vikten av personligt tilltal. För den enskilde läsaren är en webbsida inte ett massmedium.

Det finns också ett grundläggande kapitel om sökmotoroptimering, SEO, och ett om layout för att underlätta läsningen. Länkning, , juridik, interaktivitet och sociala medier får också en översiktlig behandling. Utvärdering och mätning, i synnerhet mot uppsatta mål, får också ett eget kapitel.

Sammantaget ingen större läsupplevelse, men det brukar inte böcker av den här typen vara. Men boken är föredömligt lättläst, även om tonen ibland kan vara något mästrande. Författaren följer i alla fall sina egna råd om struktur och layout på ett föredömligt sätt. Det jag tar med mig är nog i första hand är nog den kloka synpunkten att alla webbsidor, vare sig det är intränat eller webb, ska lösa en uppgift åt läsaren, och att det är webbredaktörens ansvar att hjälpa honom eller henne.